Risicofactoren voor COPD

Er zijn verschillende risicofactoren gekend voor de ontwikkeling van COPD.

De belangrijkste zijn roken, blootstelling aan stof en chemische stoffen, ouderdom en erfelijke oorzaken. 

Tabaksrook

De meest significante risicofactor voor COPD is het langdurig roken van sigaretten. Hoe meer jaren men rookt en hoe meer pakjes men rookt, hoe groter het risico op ontwikkeling van COPD.

Pijprokers, sigarenrokers en mensen die blootstaan aan 'meeroken' vallen eveneens binnen de risicogroep.

Stof en Chemicaliën

Langdurige beroepsmatige blootstelling aan chemische dampen of stof kunnen de longen irriteren en ontsteken.

In ontwikkelingslanden zorgt het binnenshuis opstoken van hout en kolen voor problemen.

Leeftijd

COPD ontwikkelt zich in de loop der jaren langzaam, de meeste mensen zijn minstens 40 jaar oud wanneer de symptomen beginnen.

Genetisch

Sommige mensen schijnen gevoeliger te zijn voor het ontwikkelen van COPD dan anderen. Hoewel het merendeel van de langdurige rokers uiteindelijk COPD ontwikkelen, zijn er mensen die er niet of veel minder gevoelig voor zijn. 

Onderzoekers veronderstellen dan ook dat genetische factoren sommige rokers meer vatbaar maken voor de ziekte.

Erfelijk COPD

Een zeldzame genetische aandoening, gekend als alpha-1-antitrypsine deficiëntie is de oorzaak van enkele gevallen van COPD.