Omgaan met COPD

Met COPD leven kan moeilijk zijn, vooral als het steeds moeilijker wordt om te ademen.

Het kan zijn dat de COPD patiënt activiteiten moet stoppen die hij voordien graag deed.

De familie en vrienden zullen geconfronteerd worden met significante veranderingen en uitdagingen in hun inspanning om de COPD patiënt te helpen.

De COPD patiënt kan zelf met moeilijke vragen geconfronteerd worden, zoals hoelang hij nog zal leven en wat hij zal doen als hij niet meer in staat is om zelf met de auto te rijden.

Familie, vrienden en arts zijn er om te helpen! De patiënt kan zijn angsten en gevoelens met hen delen.

Er bestaan zelfhulpgroepen voor mensen met COPD.

De COPD patiënt zoekt beste professionele hulp indien hij depressief is of zich verpletterd voelt.