Gold Richtlijnen voor COPD

Het Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD) is een internationale, wereldwijde samenwerking tussen artsen, specialisten, experten en officiële instanties om de ziekte COPD (Chronisch Obstructief Longlijden) onder de aandacht te brengen en om de preventie en behandeling van deze ziekte te verbeteren.

Het GOLD initiatief geeft richtlijnen uit voor de diagnose, behandeling en preventie van COPD.

De GOLD richtlijnen geven aan dat spirometrie van het allergrootste belang is in de diagnose van COPD.

GOLD Classificatie voor COPD

De experten van GOLD classifiëren COPD in 4 stadia, gebaseerd de mate van obstructie, gemeten door spirometrie.

Stadia  Karakteristieken
1: Mild COPD FEV1/FVC < 70%
FEV1 groter of gelijk aan 80% van de voorspelde waarden
Met of zonder chronische symptomen (hoesten, sputum productie)
2: Matig COPD FEV1/FVC < 70%
FEV1 tussen 50% en 80%
Met of zonder chronische symptomen (hoesten, sputum productie)
3: Ernstig COPD FEV1/FVC < 70%
FEV1 tussen 30% en 50%
Met of zonder chronische symptomen (hoesten, sputum productie)
4: Zeer ernstig COPD FEV1/FVC < 70%
FEV1 < 30%

Ernst van symptomen

De ernst van de longobstructie is vaak niet goed gerelateerd aan de ernst van de symptomen van COPD. Daarom werd er een nieuwe classificatie ingevoerd voor de ernst van de symptomen, gebaseerd op de CAT vragenlijsten (Copd Assessment Test) of op de mMRC schaal voor kortademigheid.

Gebaseerd op deze symptomen, het aantal exacerbaties en de klasse van obstructie (zie hierboven) kan een patiënt in GOLD klasse A, B, C of D vallen.

De officiële richtlijnen kunnen gedownload worden van de GOLD website.