Bronchitis

GOLD Richtlijnen

Het Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD) is een internationale, wereldwijde samenwerking tussen artsen, specialisten, experten en officiële instanties om de ziekte COPD (Chronisch Obstructief Longlijden) onder de aandacht te brengen en om de preventie en behandeling van deze ziekte te verbeteren.

Het GOLD initiatief geeft richtlijnen uit voor de diagnose, behandeling en preventie van COPD.

De GOLD richtlijnen geven aan dat spirometrie van het allergrootste belang is in de diagnose van COPD.

GOLD Classificatie voor COPD

De experten van GOLD classifiëren COPD in 4 stadia, gebaseerd op de symptomen en de longfunctie waarden van de patiënt, gemeten door spirometrie.

De vroegere GOLD klasse 0 - risico patiënt met symptomen (hoesten of productie van slijmen) maar normale spirometrie - werd in de laatste update van de GOLD richtlijnen geschrapt.

Stadia

 Karakteristieken

1: Mild COPD

FEV1/FVC < 70%
FEV1 groter of gelijk aan 80% van de voorspelde waarden
Met of zonder chronische symptomen (hoesten, sputum productie)

2: Matig COPD

FEV1/FVC < 70%
FEV1 tussen 50% en 80%
Met of zonder chronische symptomen (hoesten, sputum productie)

3: Ernstig COPD

FEV1/FVC < 70%
FEV1 tussen 30% en 50%
Met of zonder chronische symptomen (hoesten, sputum productie)

4: Zeer ernstig COPD

FEV1/FVC < 70%
FEV1 < 30% of FEV1 < 50% met chronisch longfalen

GOLD Richtlijnen voor Therapie van COPD

gold therapy

 

De officiële richtlijnen kunnen gedownload worden van de GOLD website.