Screening en Diagnose

Gezien het belang van COPD en het grote aantal patiënten dat de ziekte heeft zonder dat men het weet, wordt aangeraden om bij alle rokers boven de 40 jaar een spirometrie test uit te voeren.

Indien men symptomen van COPD heeft en een geschiedenis van blootstelling aan voor de longen irriterende stoffen — vooral sigarettenrook — zal een arts de volgende tests aanbevelen:

diagnose

Spirometrie

Spirometrie is de meest gebruikte longfunctietest en dè methode bij uitstek voor het ontdekken van COPD. Het is een eenvoudige, pijnloze en goedkope test die in staat is om COPD op te sporen tot 15 jaar voor het optreden van de eerste symptomen.

Tijdens een spirometrietest zal gevraagd worden in een aan een spirometer gekoppelde buis te blazen. Dit toestel meet hoeveel lucht de longen kunnen bevatten en hoe vlug men de lucht uit de longen kan blazen.

Spirometrie kan eveneens gebruikt worden om de progressie van COPD na te gaan en controleren hoe goed de behandeling werkt.

Radiografie

Een borst radiografie kan emfyseem aantonen — één van de vele oorzaken van COPD. Een radiografie kan eveneens andere longproblemen of hartfalen uitsluiten.

Arteriële Bloedgas Analyse

Deze bloedtest meet hoe goed de longen de zuurstof in het bloed brengen en het koolstofdioxide eruit verwijderen.

Sputumonderzoek

Analyse van de cellen in de slijmen van de longen kunnen de oorzaak van de longproblemen helpen identificeren en sommige vormen van longkanker uitsluiten.

CT-scan

Een CT-scan (Computerized tomography) is een radiologie techniek die meer gedetailleerde beelden produceert van de interne organen, dan die gebruikt bij de gewone radiografie. Een CT-scan van de longen kan helpen bij het opsporen van emfyseem and kan helpen bepalen of de patiënt voordeel zou kunnen hebben van een operatie voor COPD.