Auteursrecht

Deze website en de inhoud ervan zijn beschermd door het auteursrecht.

Deze website is strikt informatief en het gebruik ervan is strikt persoonlijk. De inhoud van deze site mag op geen enkele manier vermenigvuldigd worden, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de auteur.

Hoewel grote zorg werd besteedt aan de juistheid van de informatie op deze website zijn mogelijke fouten niet uitgesloten. Het is niet mogelijk om op basis van de informatie op deze site een medische diagnose te stellen of een behandeling in te voeren of aan te passen. Raadpleeg bij twijfel steeds een arts!

Gebruikers worden veronderstelt kennis te hebben genomen van deze voorwaarden en ze toe te passen, alvorens gebruik te maken van de website.