Bronchitis

longen

Bronchitis betekent letterlijk 'ontsteking van de grote luchtwegen (de bronchi)'. Het is een verzamelnaam voor verschillende aandoeningen waar er een inflammatoire of ontstekingsreactie is van de luchtwegen. De bekendste vormen van bronchitis zijn COPD (chronische bronchitis en emfyseem) en astma. Daarnaast komt ook acute bronchitis door infectie met bacteriën of virussen frequent voor.

Bronchitis is een zeer vaak voorkomende ziekte: in onze contreien heeft ongeveer 1 op 10 mensen last van astma of COPD.

Chronic obstructive pulmonary disease (COPD – in het Nederlands Chronisch Obstructief Longlijden) is de algemene benaming voor een groep chronische longaandoeningen die de luchtwegen van de longen obstrueren. De term COPD verwijst gewoonlijk naar obstructies veroorzaakt door chronische bronchitis en emfyseem, maar kan eveneens refereren aan schade veroorzaakt door astmatische bronchitis. In alle vormen van COPD is er een blokkage binnen de buizen (bronchiolen) en de zakjes (alveolen) die de longen uitmaken, waardoor de mogelijkheid om uit te ademen gehinderd wordt. En als men niet correct kan uitademen, wordt de lucht in de longen opgesloten en wordt normaal ademen moeilijk.

COPD komt vaak voor. In België zijn er naar schatting ongeveer 700.000 mensen die aangetast zijn. Voor Nederland ligt dit cijfer op ongeveer 1 miljoen mensen.

Het overgrote merendeel van de patiënten is ouder dan 40 jaar. COPD patiënten weten vaak niet eens dat ze ziek zijn: naar schatting de helft tot zelfs meer dan 75% van alle patiënten zijn nog niet gediagnosticeerd. Een vroege opsporing is nochtans van zeer groot belang! Specialisten zijn dan ook van mening dat elke roker ouder dan 40 jaar minstens één maal een spirometrie moet ondergaan.

In de meerderheid van de gevallen wordt COPD veroorzaakt door lange tijd te roken en kan het dus voorkomen worden door niet te roken of te stoppen met roken. Hoe dan ook, eens de symptomen beginnen, kan de beschadiging aan uw longen niet omgekeerd worden en is er geen genezing mogelijk. De behandelingen van COPD focussen zich vooral het controleren van de symptomen en het voorkomen van verdere beschadigingen.

COPD is de laatste jaren wereldwijd gestegen in de lijst van belangrijkste doodsoorzaken. In tegenstellingen tot andere belangrijke ziektes blijft de aandoening aan belang winnen en steeg ze de laatste 10 jaar van plaats 12 naar de 3de hoofdoorzaak van sterfte, na hartinfarcten en beroertes.

evolutie COPD
De evolutie van de mortaliteit van de belangrijkste chronische ziektes:
de mortaliteit tgv de cardiovasculaire aandoeningen is gedaald
enkel de mortaliteit tgv COPD stijgt onrustwekkend